Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, Gweedore

Maidir le Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

D’fhás Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair as cúrsa i bhforbiart phobail a reáchtáladh faoi scáth Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair i 1984/85. Bunaíodh coiste Forbartha Ghaoth Dobhair i dtosach agis b’as an choiste sin a d’fhás an Comharchumann.

Ceannaíodh an tseanCheardscoil i 1989 ó Choiste Ghairmoideachas Chontae Dhún na nGall le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta. Rinneadh athchóiriú le cuidiú ó Roinn na Gaeltachta agus clár Intereg. Tháinig an Comharchumann isteach san Ionad i 1992.

Tá forbairt déanta ar an ionad ó shin mar Ionad Gaeilge, Oideachas agus Fiontair.

Cuireadh síneadh breise de 700 mheadar cearnógach leis an fhoirgneamh i 2003-2004, le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta agus an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn.

 

  •     Gné na teanga den fhorbairt phobail a chur chun cinn.
  •     Scéim chuimistheach Pleanáil Teanga a chur i bhfeidhm sa cheantar.
  •     Freastal ar óige an phobail trí cur lena n-oiliúint agus féinmhuinín, ina dteanga, ina gcultúr ceoil agus dramaíochta.
  •     Caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge agus oidhreacht phobal Ghaoth Dobhair.