Oileán Ghabhla


Maidir le Oileán Ghabhla

Is seod é Gabhla atá ina luí amach ó chladach Ghaoth Dobhair i dTír Chonaill ar an taobh thiar thuaidh d’éirinn. Tá sé tuairim agus míle farraige ó Mhachaire Gathlán agus thart ar dhá mhíle ó ché an Bhuna Bhig. Tá suas le 500 acra talaimh ann.

Soir ó thuaidh uaidh tá Inis Meáin agus ó thuaidh arís tá Inis Oirthir. Siar ó dheas tá Uaigh agus Inis Fraoigh íochtarach.

Tá dhá ché i nGabhla, cé Thráigh na mBláthán ar an taobh thoir agus cé Phort an Chruinn ar an taobh ó dheas. Tá úsáid na gcéanna ag brath ar an chóir ghaoithe; muna mbíonn foscadh ag cé amháin bíonn ag an cheann eile.

Tá an t-oileán cnocach ar an taobh thiar agus is ann atá an Mhaoil Mhór, an Gruagán agus Cnoc an Chait a bheireann foscadh do na tithe a ritheann ina ribín ar an taobh thoir. Tá Loch Mhachaire na nGall i lár an oileáin agus bhí am ann nuair a bhí sí ramhar le heascann.

Tá cúig nó sé de thoibreacha fíoruisce ar an oileán agus iad scaipthe go breá áisiúil don mhuintir a bhíodh ag tarraingt uathu. B’as na toibreacha sin a thógtaí an t-uisce a mbaintí úsáid as lena ól agus leis an níochán agus leis an chócaireacht a dhéanamh.

Ar an taobh thoir thuaidh den oileán, tá an portach agus tá sin ann, móin chomh dubh le gual.

 

Tabhair cuairt ar an oileán le Bád Farantóireachta Ghabhla 

le Máirín Uí Fhearraigh
Dreapadóireacht Dreapadóireacht ar Ghabhla 
Siúlóidí & Cnocadóireacht Slí Ghabhla 
Imeachtaí ar Uisce Dreapadóireacht ar Ghabhla