Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Maidir le Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Cé go bhfuil an Earagail agus a thimpeallacht mar pháirt den pháirc, tá an príomhbhealach isteach go dtí'n pháirc 10 mbomaite ag tiomáint ó charrchlós an Earagail. Le suas le 16,540 heicteár (40,873 acra) de thalamh, tá Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha ar an Pháirc Náisiúnta is mó sa tír. Tá an talamh seo déanta suas de choillte nádúrtha, cnoic, aibhneacha, lochanna, & gleannta. Tá cónaí fosta anseo ar thréad fia rua, chomh maith le Tionscadal Athbhunaithe an Iolair Fhíréin a bhfuil sé mar aidhm acu daonra iolair fhíréin atá ag pórú a athbhunadh in iarr-thuaisceart na hÉireann.

 

 

Caisleán Ghleann Bheatha & Ionad Cuairteoirí

 Tógadh an caisleán sna blianta 1870 – 1873 i stíl Albanach, tá ceann de na gairdíní is fearr in Éirinn thart air agus é ina chodarsnacht mhór leis an timpeallacht gharbh lasmuigh de. Rochtain ar an gCaisleán trí thuras faoi threoir amháin.

In Ionad na gcuairteoirí tá taispeántais agus léiriúchán closamhairc.

 

 

Saghas
Áiseanna
Bia ar fáil
Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Cárta Creidmheasa
Fáilte roimh ainmhithe